Η ερευνητική μονάδα «Δια Βίου Μουσική Ενασχόληση» του Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα & Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές…

Το φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Ακοής στις 3 Μαρτίου 2021 είναι «Φροντίδα Ακοής για Όλους! Ανιχνεύουμε, Παρεμβαίνουμε, Επικοινωνούμε». Το Ευρωπαϊκό Παν…

Alumni spotlight

Featured Alumni

Nicos Messolongides

My 24 year career has progressed from sales person of computers to be now the Founder of OJO Sunglasses … A company with 38 stores...

EUC Alumni around the world
Do you know that...?

of European University Cyprus Alumni find employment within six months after graduation

of European University Alumni have been employed a year and a half after graduation

of European University Cyprus Alumni hold positions relevant to their field of studies

of European University Cyprus Alumni site high levels of satisfaction with their experience at European University Cyprus