Η 1η Ετήσια Ημέρα Έρευνας για εκπαιδευτικούς διοργανώνεται στις 20 Φεβρουαρίου (9:00-13:00), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος RECITE-Research Circulatio…

Οι Βοηθοί Οδοντιάτρου είναι σημαντικά μέλη της ομάδας που παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Η σταδιοδρομία ως βοηθός οδοντιάτρου είναι ενδιαφέρουσα, αποδοτική κ…

Alumni spotlight

Featured Alumni

Nicos Messolongides

My 24 year career has progressed from sales person of computers to be now the Founder of OJO Sunglasses … A company with 38 stores...

EUC Alumni around the world
Do you know that...?

of European University Cyprus Alumni find employment within six months after graduation

of European University Alumni have been employed a year and a half after graduation

of European University Cyprus Alumni hold positions relevant to their field of studies

of European University Cyprus Alumni site high levels of satisfaction with their experience at European University Cyprus