Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Cyprus Start-Up Bootcamp for Young Entrepreneurs, «CONNECTION» που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο…

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Cyprus Start-Up Bootcamp for Young Entrepreneurs, «CONNECTION» που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πα…

Alumni spotlight

Featured Alumni

Nicos Messolongides

My 24 year career has progressed from sales person of computers to be now the Founder of OJO Sunglasses … A company with 38 stores...

EUC Alumni around the world
Do you know that...?

of European University Cyprus Alumni find employment within six months after graduation

of European University Alumni have been employed a year and a half after graduation

of European University Cyprus Alumni hold positions relevant to their field of studies

of European University Cyprus Alumni site high levels of satisfaction with their experience at European University Cyprus

Photo gallery

Video gallery

GRADUATION 2017

GRADUATION 2016

ALUMNI AWARDS 2016